نسخه چاپی خبر


 


 برگزاری نمايشگاه تخصصي مبلمان، لوستر و دکوراسيون داخلي اروميه


نمايشگاههاي تخصصي اروميه با رعايت پروتکل هاي بهداشتي و با اخذ مجوزهاي لازم از ستاد استاني مقابله با کرونا برگزارخواهد شد.
نمايشگاه تخصصي مبلمان، لوستر و دکوراسيون داخلي اروميه در تاريخ 28 الي 31 مرداد ماه از ساعت 16/30 الي 22/30 با رعايت کامل اصول و پروتکل هاي بهداشتي و استانداردهاي پيشگيرانه بهداشتي برگزار ميگردد. همشهريان و بازديدکنندگان محترم و همچنين غرفه داران نمايشگاه موظف هستند تمامي اصول و نکات بهداشتي را رعايت کرده و استفاده از ماسک و دستکش براي کليه عموم الزامي مي باشد و از ورود بازديدکنندگان بدون ماسک و دستکش به سالن ممانعت به عمل خواهد آمد.
 

22222