نخستین نمایشگاه تخصصی فولاد ارومیه فعال

تاریخ شروع: 1403/07/10
تاریخ اتمام: 1403/07/13
ساعات بازدید: 16:00 الی 21:00
ثبت‌نام: فعال

مشخصات مجری:

نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت بازرگانی بين‌المللی ايدرو

021۲۲۲۶۲۱۸۲
021۲۲۲۶۲۱۸۴
تهران- خيابان دکتر شریعتی-خیابان وحید دستگردی-شماره162
https://idroint.ir
نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت بازرگانی بين‌المللی ايدرو

021۲۲۲۶۲۱۸۲
021۲۲۲۶۲۱۸۴
تهران- خيابان دکتر شریعتی-خیابان وحید دستگردی-شماره162
https://idroint.ir