تغییرتاریخ برگزاری نمایشگاه خودرو

تغییرتاریخ برگزاری نمایشگاه خودرو

با توجه به تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه خودرو در ارومیه، تاریخ جدید این رویداد نمایشگاهی متعاقبا اعلام خواهد شد. مرجع اصلی اطلاع رسانی‌ها از طریق این سایت می‌باشد.