تجهیزات

لیست تجهیزات اضافی اجاره‌ای برای استفاده در غرفه مانند میز و صندلی، مبلمان اداری و انواع مانیتور

تجهیزات

لیست تجهیزات اضافی اجاره‌ای برای استفاده در غرفه مانند میز و صندلی،ویترین،پروژکتور،لامپ با گیره و برق‌سه‌فاز

تجهیزات