نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی اتمام

تاریخ شروع: 1402/07/24
تاریخ اتمام: 1402/07/28
ساعات بازدید: 16:00 الی 21:00
ثبت‌نام: فعال

مشخصات مجری:

نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت پیام نگاران فاطر
کامبیز مهاجر شجاعی
02188196955
0214613868
تهران،پونک،مجتمع تجاری بوستان،طبقه سوم،واحد784
https://payamnegaran.com
نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت پیام نگاران فاطر
کامبیز مهاجر شجاعی
02188196955
0214613868
تهران،پونک،مجتمع تجاری بوستان،طبقه سوم،واحد784
https://payamnegaran.com