نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، دارویی و صنایع وابسته اتمام

تاریخ شروع: 1402/09/14
تاریخ اتمام: 1402/09/17
ساعات بازدید: 10:00 الی 18:00
ثبت‌نام: فعال

مشخصات مجری:

نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت پیام نگاران فاطر
کامبیز مهاجر شجاعی
02188196955
0214613868
تهران،پونک،مجتمع تجاری بوستان،طبقه سوم،واحد784
https://payamnegaran.com
نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت پیام نگاران فاطر
کامبیز مهاجر شجاعی
02188196955
0214613868
تهران،پونک،مجتمع تجاری بوستان،طبقه سوم،واحد784
https://payamnegaran.com