نمایشگاه فروش پاییزه اتمام

تاریخ شروع: 1402/06/27
تاریخ اتمام: 1402/07/02
ساعات بازدید: 16:00 الی 21:00
ثبت‌نام: فعال

مشخصات مجری:

نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت نمایشگاه بین‌المللی ارومیه

04433374060
04433370205
ارومیه-پارک جنگلی
http://www.urmiafair.com
نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت نمایشگاه بین‌المللی ارومیه

04433374060
04433370205
ارومیه-پارک جنگلی
http://www.urmiafair.com

تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، لوازم‌التحریر، مواد غذایی و پوشاک اسلامی