هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) فعال

تاریخ شروع: 1403/05/09
تاریخ اتمام: 1403/05/12
ساعات بازدید: 17:00 الی 22:00
ثبت‌نام: فعال

مشخصات مجری:

نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت مدیریت رویداد نمایشگاهی اهورا
محمد حسین طالبی
09128698581
None
شهر مشهد، زیباشهر، خیابان جلال آل احمد55 میرزاکوچک خان62، خیابان میرزاکوچک خان آموزگار 17 ، پلاک 126
None
نام شرکت:
نام مدیر‌عامل:
شماره تماس:
شماره فکس:
آدرس:
وب‌سایت:
شرکت مدیریت رویداد نمایشگاهی اهورا
محمد حسین طالبی
09128698581
None
شهر مشهد، زیباشهر، خیابان جلال آل احمد55 میرزاکوچک خان62، خیابان میرزاکوچک خان آموزگار 17 ، پلاک 126
None

صنایع سرمایشی و گرمایشی تاسیسات ساختمان