فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی توسط سازمان توسعه تجارت ایران برای سال 1402 با عملکرد صادراتی سال 1401

فراخوان ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی توسط سازمان توسعه تجارت ایران برای سال 1402 با عملکرد صادراتی سال 1401

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، ثبت‌نام در فرآیند انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲ از روز چهارشنبه مورخ 1402/09/15 لغایت روز شنبه 1402/09/25 در سامانه http://topexporters.tpo.ir صورت می‌گیرد، علاقه‌مندان می‌توانند در تاریخ‌های ذکر شده نسبت به تهیه و بارگذاری اسناد و مدارک مرتبط در سامانه مربوطه اقدام کنند.

شاخص‌های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی در سال 1402

شاخص‌های خدمات اصلاح نهایی 1402

گروه کالایی