بازار پسته ایران در قزاقستان و استانداردها و الزامات و گواهی های لازم

بازار پسته ایران در قزاقستان و استانداردها و الزامات و گواهی های لازم

با توجه به گزارش رایزن محترم بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان در خصوص ارسال گزارش تفصیلی از وضعیت بازار پسته در قزاقستان،  موقعیت ایران، جایگاه رقبا و همچنین استانداردها و الزامات مورد نیاز جهت صادرات این محصول و سایر اطلاعات تکمیلی از جمله هزینه حمل و نقل و ... قابل مشاهده میباشد.

با عنایت به اینکه پسته به عنوان یکی از مهمترین کالاهای صادراتی کشورمان در بازار قزاقستان بوده و رعایت الزامات مربوطه به منظور حفظ بازار صادراتی ج.ا.ایران در بازار مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

دریافت فایل پیوست: