عضویت رایگان بازنشستگان و سالمندان در کتابخانه‌ها

عضویت رایگان بازنشستگان و سالمندان در کتابخانه‌ها

طبق اعلام اداره کل کتابخانه‌های عمومی و اداره کل بهزیستی استان آذربایجان‌غربی و همچنین با توجه به مصوبه شماره 12 صورتجلسه شورای سازماندهی سالمندان استان در سال 1398، عضویت بازنشستگان دولت و سالمندان بالای 60 سال در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌غربی و استفاده از خدمات کتابخانه‌ای بصورت رایگان (صرفاً با پرداخت هزینه صدور کارت) انجام خواهد گرفت.