تعمیرات و نگهداری درایو و اینورترهای صنعتی و تعمیرات و نگهداری نمایشگرهای صنعتی (HMI)

تعمیرات و نگهداری درایو و اینورترهای صنعتی و تعمیرات و نگهداری نمایشگرهای صنعتی (HMI)

مرکز تهمیرات و نگهداری ایران (متنا) اقدام به برگزاری دوره‌های علمی و کاربردی با عناوین "تعمیرات و نگهداری درایو و اینورترهای صنعتی" و "تعمیرات و نگهداری نمایشگرهای صنعتی (HMI)" نموده است. دوره‌های مذکور بمدت سه روز با تجهیزات واقعی در تهران برگزار می‌گردد. جهت آگاهی بیشتر و دریافت اطلاعات دوره با شماره‌های 02144647524 - 09120578978